لوگوی صنعت پیشه
02166732744 | 09125117166
تلفن: 02166732744 | فکس: 021-66731542

جــبعه بکــس ها

جعبه بکس | فروش و واردات انواع جعبه بکس
انواع جعبه بکس های فشار قوی و معمولی
فروش جعبه بکس درایو 1/4
فروش جعبه بکس درایو 3/8
جعبه بکس درایو 1/2
جعبه بکس درایو 1آینچ
انواع جعبه بکس 12پر و6پر

جعبه بکس درایو 3/4
جعبه بکس درایو 3/4