لوگوی صنعت پیشه
02166732744 | 09125117166
تلفن: 02166732744 | فکس: 021-66731542

انواع بکس های تکی فشارقوی

انواع بکسهای فشارقوی و معمولی 6پر و12پر
درایو 1/4 ٔ درایو 3/8 ٔدرایو 1/2 ٔدرایو 3/4 ٔدرایو 1؛ درایو 1/5
قیمت بکس تکی
قیمت بکس فشارقوی ٔفروش بکس بلند
قیمت بکس هنس
بکس فشارقوی از سایز 10الی 150میلیمتر

بکس تکی فشارقوی
بکس تکی فشارقوی
تبدیل بکس فشارقوی
تبدیل بکس فشارقوی