لوگوی صنعت پیشه
02166732744 | 09125117166
تلفن: 02166732744 | فکس: 021-66731542

آچاربکس بادی

آچاربکس بادی یکی از نیازهای ابزار اصلی کارگاه های صنعتی . سوله سازی خودرو سازی و تعمیرگاه خودروی ماشین های سبک وسنگین وماشین آلات راه سازی می باشد

بکس بادی 1/2جنیوس
بکس بادی 1/2جنیوس
آچار بکس بادی
آچار بکس بادی